Posted by on Lut 29, 2016 in Aktulaności |

22.II to ważny dzień dla każdego harcerza – urodziny założyciela ruchu skautowego Roberta Baden Powella. Harcerze z 3 szczepu Silva w Sońsku – 3 GZ Poszukiwacze Przygód, 11DH Borowiki, 111DSH Czarne Stopy oraz druhowie z Kręgu Starszyzny Harcerskiej Lamus uczcili to święto udając się do muzeum harcerstwa oraz na cmentarz powązkowski. W muzeum wspaniali przewodnicy, jak o sobie mówią „żywe pomniki historii” przybliżyli nam dzieje harcerstwa polskiego na ziemiach polskich. Zobaczyliśmy unikatowe odznaki, kroniki harcerskie, gazety skautowe z początków powstawania harcerstwa oraz wystawę poświęconą zlotowi harcerstwa w Spale w 1935 roku. Podczas wizyty mieliśmy okazję zobaczyć kronikę i sztandar Chorągwi Ciechanowskiej z 1984 roku. Była to ważna chwila dla druha hm. Adama Korzybskiego, który był pierwszym chorążym sztandaru.
Następnie udaliśmy się na Powązki Wojskowe, gdzie złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze na grobach harcerzy z Szarych Szeregów: Aleksandra Kamińskiego, Jana Bytnara „Rudy”, Aleksego Dawidowskiego „Alek”, Tadeusza Zawadzkiego „Zośka” oraz harcerzy wywodzących się z Ciechanowa – hm Andrzeja Malinowskiego „Włodek”, Jadwigi Zienkiewiczówny – współtwórczyni ruchu zuchowego (była to 80 rocznica jej śmierci).
Szczep Silva dziękuje druhom hm Adamowi Olszewskiemu, hm Andrzejowi Piotrowskiemu i hm Adamowi Korzybskiemu za przybliżenie historii harcerstwa w Ciechanowie.