Posted by on Paź 4, 2016 in Biogramy Ciechanowskich Harcerzy |

Urodzony 17.02.1902r. W powiecie Ciechanowskim , miejscowości Koski , syn Aleksandra i Władysławy .
W 1923r. Uzyskał świadectwo dojrzałości w Gimnazjum im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie . Marceli także pełnił służbę wojskowa w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty w Zambrowie do roku 1939r. Po skończeniu wojska studiował na uniwersytecie Warszawskim , którego nie ukończył .
Udział w wojnie obronnej 1939r. Oblężenia Warszawy Pszczółkowski brał udział w aprowizacji ludności cywilnej. Podczas Powstania Warszawskiego pracował w wywiadzie AK – brak dokładnych danych na temat przydziału. Nasz bohater poległ w pobliżu pl. Trzech Krzyży w podziemiach  kina , na odprawie sztabu Armii Krajowej.

– źródło, „Karty z Dziejów Ciechanowa 1939-1945” Bogumiła Umińska, Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, 2010 r.

Szarże - 1923 r. Ciechanów

Szarże – 1923 r. Ciechanów – zbiory Biblioteka Miejska w Ciechanowie