Posted by on Lut 29, 2016 in Biogramy Ciechanowskich Harcerzy |

Ur. 1899 roku. W latach 1912 – 1919 uczęszczał do Gimnazjum im. Z. Krasińskiego. W 1916 r. założył pierwszą drużynę harcerską na teranie miasta. Pod koniec 1917 r. zorganizował i wyszkolił pluton ramach organizacji POW (Polska Organizacja Wojskowa)– uczniów gimnazjum, w większości harcerzy, którzy odegrali wybitną rolę w dniu 11.11.1918 r., rozbrajając Niemców w ciechanowskich koszarach.
Pod jego wodzą jeszcze przed odzyskaniem niepodległości ciechanowscy harcerze biorą udział w ochronie dzwonów kościelnych z Fary i Klasztorka, które armia pruska chciała skonfiskować na przetop oraz współorganizuje zamach na szefa policji pruskiej nie jakiego Fliczka.
Po odzyskaniu niepodległości pierwszy hufcowy ciechanowskich drużyn harcerskich.
W lipcu 1920 roku staje sam do szeregów i przyprowadza ze sobą gromadkę swych chłopaków z Ciechanowa, z którymi odbywa służbę w 205 Ochotniczym Pułku Piechoty im. hetmana Jana Kilińskiego. Za męstwo i odwagę odznaczony zostaje dwukrotnie „Krzyżem Walecznych”, a 27. 09. 1920 r. został odznaczony krzyżem Virtuti Militari z rąk Wodza Naczelnego Józefa Piłsudskiego. Wierność Harcerstwu i Polsce pieczętuje krwią, ginąc od kuli litewskiej pod Oranami (4.X.1920 r.) wraz ze swym przyjacielem śp. Modestem Lipowskim. Po śmierci został mianowany przez Naczelnictwo – „honorowym harcerzem Rzeczypospolitej”.
W kościele parafialnym p.w. Św. Tekli znajduje się tablica pamiątkowa ufundowana przez Bratnią Gromadę Harcerską.

Mieczysław Kurzypiński w mundurze POW

Źródło: W. Nekrasz, „Harcerze w Bojach w latach 1914-1921 – część druga”, s. 380, Warszawa 1931)
R. Nowakowski „Gawęda o ciechanowskim harcerstwie