Posted by on Mar 8, 2013 in Rozkazy |

Płock, dnia 16 stycznia 2013 r.

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                                     

KOMENDANT

Chorągwi Mazowieckiej

im. Władysława Broniewskiego

 

ROZKAZ L.1/2013

 

1. Zarządzenia i informacje.

1.1. Informują, że Komenda Chorągwi przyjęła Uchwałę nr 1/VI/2013 z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Hufca ZHP Ciechanów.

1.2. Informuję, żeKomenda Chorągwi przyjęła Uchwałę nr 2/VI/2013 z dnia 3 stycznia 2013 w sprawie przystąpienia do otwartego konkursu ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2013 r. ze środków krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO) pt. „Wolontariat i pasja”.

1.3. Zgodnie z § 33 ust. 3 Statutu ZHP, w związku z uchwałą Komendy Chorągwi

Mazowieckiej nr 1/VI/2013 z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie zgody na utworzenie

Hufca ZHP Ciechanów, z siedzibą w Ciechanowie, zwołuję zjazd nadzwyczajny

w celu wyboru władz statutowych Hufca Ciechanów.

Zjazd odbędzie się w dniu 16 lutego 2013 r. o godz. 1600 w Państwowej Wyższej

Szkole Zawodowej w Ciechanowie, ul. Narutowicza 9

W zjeździe z głosem decydującym uczestniczą:

 1. hm. Adam Olszewski – Komendant Kręgu Instruktorskiego „Lamus”
 2. phm Piotr Rzeczkowski – Komendant Miejskiego Związku Drużyn w Ciechanowie
 3. pwd. Olga Dąbrowska – drużynowa 14 WKMDH „Cordis” w Ciechanowie
 4. dh Marcin Śpiewak – drużynowy XII PWDH „FENIKS” w Ciechanowie
 5. pwd. Anna Rzeczkowska – drużynowa 3 Ciechanowskiej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Żywioły”w Ciechanowie
 6. dh Kamila Kępka – Komandor HKM BOA przy MGZD w Ciechanowie
 7. pwd. Szymon Ostromecki – Komendant Kręgu Instruktorskiego „Nieobliczalni”

w Ciechanowie

 1. dh Oliwia Buszka – drużynowa PDH INVICTUS w Ciechanowie
 2. pwd. Łukasz Niewiadomski – Prezes HKH KMSC przy MSM w Ciechanowie
 3. dh Agata Wdowińska – drużynowa HD „Bursztynowa 12” w Ciechanowie
 4. dh Aneta Duchlińska – drużynowa DH „Amfisbene” w Ciechanowie

W zjeździe z biernym prawem wyborczym uczestniczą:

 1. phm. Wiesława Żagiel – członek Komisji Stopni Instruktorskich w Ciechanowie
 2. hm. Hanna Załoga – członek Komisji Stopni Instruktorskich w Ciechanowie
 3. phm Ewa Piotrowska – członek Komisji Stopni Instruktorskich w Ciechanowie

 

 

 

 1. hm. Urszula Gajczyk – członek Komisji Stopni Instruktorskich w Ciechanowie
 2. phm Krzysztof Piotrowski – członek Kręgu Instruktorskiego „Nieobliczalni”
 3. pwd Konrad Piotrowski – członek Kręgu Instruktorskiego „Nieobliczalni”
 4. pwd Anna Kijewska – członek Kręgu Instruktorskiego „Nieobliczalni”
 5. hm. Adam Korzybski – członek Kręgu Instruktorskiego „Lamus”
 6. phm. Andrzej Piotrowski – członek Kręgu Instruktorskiego „Lamus”
 7. hm. Daniel Ciok – członek Kręgu Instruktorskiego „Lamus”
 8. hm. Danuta Ciok – członek Kręgu Instruktorskiego „Lamus”
 9. hm. Jadwiga Korzybska – członek Kręgu Instruktorskiego „Lamus”
 10. hm. Violetta Olszewska – członek Kręgu Instruktorskiego „Lamus”
 11. hm. Ewa Rug – członek Kręgu Instruktorskiego „Lamus”
 12. phm. Jolanta Kaliszewska – członek Kręgu Instruktorskiego „Lamus”
 13. hm. Andrzej Kaliszewski – członek Kręgu Instruktorskiego „Lamus”
 14. phm. Janina Hikiert – członek Kręgu Instruktorskiego „Lamus”
 15. pwd. Stanisław Waśniewski -członek Kręgu Instruktorskiego „Lamus”
 16. hm. Beata Maliszewska -członek Kręgu Instruktorskiego „Lamus”
 17. hm. Remigiusz Nowakowski -członek Kręgu Instruktorskiego „Lamus”
 18. hm. Krzysztof Długokęcki -członek Kręgu Instruktorskiego „Lamus”
 19. hm. Zygmunt Pielech -członek Kręgu Instruktorskiego „Lamus”
 20. hm. Henryk Wróbel -członek Kręgu Instruktorskiego „Lamus”
 21. hm. Maria Maszewska -członek Kręgu Instruktorskiego „Lamus”
 22. hm. Jerzy Maszewski -członek Kręgu Instruktorskiego „Lamus”
 23. hm. Halina Ruszkowska -członek Kręgu Instruktorskiego „Lamus”
 24. hm. Helena Rakowska -członek Kręgu Instruktorskiego „Lamus”
 25. hm. Bernardyna Milewska -członek Kręgu Instruktorskiego „Lamus”
 26. hm. Janina Bartnik -członek Kręgu Instruktorskiego „Lamus”
 27. hm. Anna Bartnik -członek Kręgu Instruktorskiego „Lamus”
 28. hm. Krzysztof Sutyłą -członek Kręgu Instruktorskiego „Lamus”
 29. hm. Jarosław Tybuchowski -członek Kręgu Instruktorskiego „Lamus”
 30. hm. Janusz Kozłowski -członek Kręgu Instruktorskiego „Lamus”

 

5. Mianowania instruktorów

5.1. Zamknięcie próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza

5.1.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 14 stycznia 2013 r.

zamykam próbę i przyznaję stopień harcmistrzyni /harcmistrza:

phm. Małgorzacie SAJEWSKIEJ – Hufiec Sierpc

phm. Dariuszowi RYBACKIEMU – Hufiec Sierpc

 

8. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa

8.1. Zwolnienia i mianowania komendantów.

8.1.2. Mianuję hm. Andrzeja GORCZYCĘ na funkcję pełnomocnika ds. Harcerskiej Akcji

Zimowej 2013.

CZUWAJ ! hm. Michał Bagiński