Posted by on Kwi 14, 2013 in Rozkazy |

Ciechanów, dnia 05 marca 2013 r.

KOMENDANT
Hufca ZHP Ciechanów
Związku Harcerstwa Polskiego

 

ROZKAZ L.1/2013

 

Wyjątki z Rozkazu Komendanta Chorągwi Mazowieckiej L5/2013 z dn. 04.03.2013r.

2. HUFCE

2.3. Podanie do wiadomości wyników wyborów

2.3.1. Podaję do wiadomości wyniki wyborów zjazdu nadzwyczajnego Hufca ZHP
Ciechanów z dnia 16 lutego 2013 r. w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Hufca:
– pwd. Anna KIJEWSKA – przewodnicząca
– hm. Andrzej KALISZEWSKI – zastępca przewodniczącego
– hm. Adam KORZYBSKI – członek

2.3.2. Podaję do wiadomości wyniki wyborów zjazdu nadzwyczajnego Hufca ZHP
Ciechanów z dnia 16 lutego 2013 r. w sprawie wyboru Komendy Hufca:
– phm. Piotr RZECZKOWSKI – komendant hufca
– pwd. Anna RZECZKOWSKA – zastępca komendanta hufca ds. programu
i pracy z kadrą
– pwd. Olga DĄBROWSKA – zastępca komendanta hufca ds. organizacyjnych
– phm. Krzysztof PIOTROWSKI – skarbnik hufca
– pwd. Łukasz NIEWIADOMSKI – członek komendy

1. DRUŻYNY

1.1. Zmiany organizacyjne

1.1.2. Przyjmuję w poczet Hufca Ciechanów, zamykam okres próbny i przydzielam numer Próbnej Drużynie Harcerskiej BURSZTYNOWA 12 działającej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Ciechanowie. Drużyna otrzymuje numer 2. Zatwierdzam nazwę w brzmieniu: 2 Ciechanowska Drużyna Harcerska BURSZTYNOWA 12.

1.1.3. Przyjmuję w poczet Hufca Ciechanów, zamykam okres próbny i przydzielam numer Próbnej Drużynie Harcerskiej AMFISBENY działającej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Ciechanowie. Drużyna otrzymuje numer 13. Zatwierdzam nazwę w brzmieniu: 13 Ciechanowska Drużyna Harcerska AMFISBENY.

1.1.4. Przyjmuję w poczet Hufca Ciechanów, zamykam okres próbny i przydzielam numer Próbnej Wielopoziomowej Drużynie Harcerskiej INVICTUS działającej przy Miejskim Zespole Szkół Nr 1 w Ciechanowie. Drużyna otrzymuje numer 1. Zatwierdzam nazwę w brzmieniu: 1 Ciechanowska Wielopoziomowa Drużyna Harcerska INVICTUS.

1.1.5. Przyjmuję w poczet Hufca Ciechanów, zamykam okres próbny i przydzielam numer Próbnej Drużynie Wędrowniczej BOOMERANGI działającej przy Związku Drużyn w Ciechanowie. Drużyna otrzymuje numer 102. Zatwierdzam nazwę w brzmieniu: 102 Ciechanowska Drużyna Wędrownicza  BOOMERANGI.

1.1.6. Przyjmuję w poczet drużyn Hufca Ciechanów następujące jednostki:

Krąg Straszyzny Harcerskiej LAMUS
Krąg Instruktorski NIEOBLICZALNI
12 PWDH FENIKS
14 WKMDH CORDIS
3 CWDH ŻYWIOŁY
Harcerski Klub Militarny BOA
Harcrski Klub Wokalno-Muzyczny ŻYWIOŁY-ART
Harcerski Klub Historyczno Rekonstrukcyjny KOŁO MIŁOŚNIKÓW STAREGO CIECHANOWA

2. MIANOWANIA

2.1. Powołuję Komisję Stopni Instruktorskich do stopnia Przewodnika w składzie:
hm. Urszula Gajczyk
phm. Ewa Piotrowska
hm. Wioletta Olszewska

2.2. Mianuję Drużynowych jednostek przyjętych w poczet Hufca Ciechanów:

2.2.1. Mianuję pwd. Olgę Dąbrowską drużynową 14 WKMDH CORDIS
2.2.2. Mianuję pwd. Annę Rzeczkowską drużynową 3CWDH ŻYWIOŁY
2.2.3. Mianuję dh. Marcina Śpiewaka drużynowym 12 PWDH FENIKS
2.2.4. Mianuję dh. Agatę Wdowińską drużynową 2 CDH BURSZTYNOWA 12
2.2.5. Mianuję dh. Anetę Duchlińską drużynową 13 CDH AMFISBENY
2.2.6. Mianuję dh. Oliwię Buszka drużynową 1 CWDH INVICTUS
2.2.7. Mianuję dh Kamila Kępkę komandorem Harcerskiego Klubu Militarnego BOA
2.2.8. Mianuję pwd. Łukasza Niewiadomskiego prezesem Harcerskiego Klubu Historyczno Rekonstrukcyjnego KMSC
2.2.9. Mianuję hm. Adama Olszewskiego Komandorem Kręgu Starszyzny harcerskiej LAMUS
2.2.10. Mianuję pwd. Szymona Ostromeckiego drużynowym 102 CDW BOOMERANGI

3. POCHWAŁY, WYRÓŻNIENIA, NAGRODY

 3.1 Udzielam pochwały druhom:

pwd. Łukaszowi Niewiadomskiemu, hm. Adamowi Olszewskiemu, pwd. Annie Rzeczkowskiej, dh. Kamilowi Kępka za zaamgażowanie i wzorowe przygotowanie organizacyjne Nadzwyczajnego Zjazdu Hufca ZHP w Ciechanowie

CZUWAJ !!!

phm. Piotrm Rzeczkowski