Posted by on Kwi 28, 2013 in Rozkazy |

KOMENDANT Ciechanów, dnia 30 marca 2013 r.

Hufca ZHP Ciechanów

Związku Harcerstwa Polskiego

 

ROZKAZ L.2/2013

 

 

1. Zarządzenia i informacje

1.1. Zarządzenia

1.1.1. Zarządzam II edycję Kursu Instruktorskiego dla nauczycieli. Kurs jest częścią Ciechanowskiej Akcji Szkoleniowej

1.1.2. Powołuję Kadrę Kursu w składzie:

  • phm. Anita Pikulska – Koper BOKK – komendant kursu

  • phm. Piotra Rzeczkowskiego – z-cę komendanta kursu ds. organizacyjnych

  • pwd. Annę Rzeczkowską – wykładowcą

2. Jednostki

2.1. Zmiany organizacyjne

2.1.1 Otwieram okres próbny drużynie harcerskiej BOROWIKI utworzonej przy Szkole Podstawowej w Sońsku .Włączam drużynę w struktury Hufca ZHP w Ciechanowie.

2.1.2 Otwieram okres próbny gromadzie zuchowej WESOŁE PŁOMYCZKI działającej przy Szkole Podstawowej Nr 7. Włączam gromadę w struktury Hufca ZHP w Ciechanowie.

2.1.3 Otwieram okres próbny gromadzie zuchowej WESOŁE OGNIKI działającej przy Szkole Podstawowej Nr 4. Włączam gromadę w struktury Hufca ZHP w Ciechanowie

2.1.4 Otwieram okres próbny gromadzie zuchowej POSZUKIWACZE PRZYGÓD działającej przy Szkole Podstawowej w Sońsku. Włączam gromadę w struktury Hufca ZHP w Ciechanowie

2.2 Zwolnienia i mianowania drużynowych

2.2.1 Mianuję dh. Agnieszkę Winnicką drużynową PDH BOROWIKI

2.2.2 Mianuję phm. Jolantę Zarębę drużynową Próbnej Gromady Zuchowej POSZUKIWACZE PRZYGÓD.

2.2.3 Mianuję pwd. Annę Rzeczkowską drużynową Próbnej Gromady Zuchowej WESOŁE PŁOMYCZKI przy Szkole Podstawowej Nr 7

2.2.4 Mianuję dh. Marzenę Pawłowską drużynową próbnej gromady zuchowej Wesołe Ogniki przy Szkole Podstawowej Nr 4

CZUWAJ !