Posted by on Cze 20, 2013 in Rozkazy |

Związek Harcerstwa Polskiego

Komendant Hufca Ciechanów Ciechanów, 17 czerwca 2013 r.

Rozkaz L. 4/2013

1. Zarządzenia i informacje

1.1. Zarządzenia

Przykład:

1.1.1. Zarządzam organizację przez Hufiec ZHP w Ciechanowie obozu harcerskiego w Stanicy Harcerskiej w Gorzewie w dn.09-23.07.2013r.

1.2. Informacje

1.2.1. Podaję do wiadomości, że Komenda Hufca ZHP w Ciechanowie przystąpiła do realizacji zadania publicznego z dziedziny Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłoszonego przez Urząd Miasta Ciechanów. Temat zadania „Gra Miejska – Ciechanów w Ogniu „

  1. Hufiec

    1. Mianowania w komendzie hufca

2.1.1. Mianuję dh. Andrzeja Żukowskiego Kwatermistrzem Hufca Ciechanów.

2.1.2. W związku z nominacją J.E Ks. Bp Piotra Libery mianuję Ks. Grzegorza Walczaka Kapelanem Hufca Ciechanów.

    1. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów

2.2.1. Powołuję z dniem 12.06. 2013 r. Komisję Historyczną Hufca Ciechanów i powołuję w jego skład następujące druhny i druhów:

– hm. Andrzej Piotrowski – przewodniczący Komisji

– hm. Ewa Rug – członek

– pwd. Łukasz Niewiadomski – członek.

– hm. Adam Olszewski – członek

2.2.2 Powołuję z dn. 14.06.2013 roku Sztab Gry Miejskiej Ciechanów w Ogniu i powołuję w jego skład następujące druhny i druhów:

– pwd. Łukasz Niewiadomski – Komendant Gry

– pwd. Anna Rzeczkowska – Komendant Trasy Zuchowej, Harcerskiej i Starszoharcerskiej

– pwd. Olga Dąbrowska – Komendant Trasy Wędrowniczej

3. Drużyny

3.1. Zwolnienia i mianowania drużynowych

3.3.1. Zwalniam z pełnienia funkcji drużynowego 12 PWDH FENIKS dh. Marcina Śpiewak. Dziękuję dh Marcinowi za pełnienie tej funkcji i życzę sukcesów na harcerskim szlaku i w życiu prywatnym.

3.3.2 Mianuję dh. Aleksandrę Gołąb drużynową 12 PWDH FENIKS. Gratuluję i życzę satysfakcji z pełnienia powyższej funkcji.

4. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa

4.1. Zwolnienia i mianowania komend

4.1.1. Mianuję pwd. Annę Rzeczkowską Z-cą komendanta ds .programowych obozu Hufca , w Stanicy Harcerskiej w Gorzewie k/Gostynina nad jeziorem Sumino organizowanego w dniach 09.-23.07.2013r

5. Nagrody i kary organizacyje

5.1. Pochwały i wyróżnienia

5.1.1 Udzielam pochwały za zaangażowanie w organizację stoiska podczas II Ciechanowskiego Festiwalu Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych następującym druhnom i druhom:

dh. Kamil Kępka

dh. Robert Jędrzejewski

dh. Aleksandra Długołęcka

dh. Andrzeja Żukowskiego

Czuwaj!

/-/ phm. Piotr Rzeczkowski