Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

phm. Jacek Wróblewski

Członek Komisji Rewizyjnej

hm. Urszula Gajczyk

Członek Komisji Rewizyjnej

phm. Ewa Piotrowska