Komenda Hufca ZHP Ciechanów

06-400 Ciechanów

ul. Słońskiego 19

Biuro Hufca

tel. 513 062 482

Komendant Hufca – hm. Piotr Rzeczkowski

mail: ciechanow@zhp.pl

tel. 784 734 964

Dane finansowe
Konto Hufca : 70 8213 0008 2001 0023 1488 0001

Captcha:
6 + 7 =